Нашият екип

 

Румен РалчевГенерал-майор Румен Ралчев

Управител

Собственик и учередител на първите в България и на Балканите Колежи и гимназия по охрана и сигурност “Св. Георги Победоносец”.
Управител на “Балкан секюрити институт” и “Балкан секюрити груп”.
Животът и кариерата му са подчинени на непрекъсната упорита работа за усъвършенстване и професионализъм в областта на сигурността и охраната, в стремеж към създаване на работеща стратегия за обучение на кадри за системата на сигурност и перфектно изпълнение на визията за развитие на институциите, които създава и постоянно развива.
Член на  Академията за сигурност и правов ред на Русия. Автор на учебни програми. Лектор в сферите на “Лична охрана”, “Организация и тактика на охранителната дейност”, “Международен тероризъм”, “Фирмена сигурност” и др.

 

i.alexieva_130Илка Алексиева

Директор

Завършила е с пълно отличие Военна академия „Г. С. Раковски”. Определена е със заповед на министъра на отбраната за отличник на специалност „Национална сигурност и отбрана”, випуск 2006 г.
Има магистърска степен от  СУ “Св. Климент Охридски”, ІІ клас-квалификация и специализация по “Организация и управление на образованието”.
През 1994 година печели конкурс за заемане на длъжността “Директор”. До сега е ръководила както държавно, така и частно училище.
Била е експерт в отдел “Нормативно осигуряване на средното образование” в МОН. Преподавател по Лична защита.

 

Мария ЧучуковаМария Чучукова

Зам. – Директор

Завършила философски факултет в Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Магистър по филисофия. Дългогодишен преподавател по дисциплините от философския цикъл на обучение. Професионалните й интереси са в областта на философия на живота, екзистенциализма, социалната философия.
В дейността си като зам.- директор активно подпомага развитието на Гимназия по охрана и сигурност “Св. Георги Победоносец”, като оперативно администрира учебно-възпитателния процес, поддържа ефективна комуникация и кореспонденция с родителите и контактите с партньорите на училището.
Преподава Философия,  Специална психология и Професионална етика и комуникативни умения.

 

Христина Манасиевад-р Христина Манасиева

С отличие завършва магистратура по Консултативна и клинична психология към Софийски Университет ”Климент Охридски”. Има специалност по консултативна психология, както и различни курсове в областта на когнитивно-поведенческата психология, психотерапията и тренинг групите.

Преподавател по комуникативни умения и специална психология в Балкан секюрити Институт,  Колеж по охрана и сигурност и Първа частна професионална гимназия. Разработила е авторска програма за развиване на комуникативни умения и специална серия от техники за усъвършенстване на творческите и интелектуални способности,  за развитие и усъвършенстване на групите в организациите и превръщането им в успешни и ефективно работещи мениджърски екипи.

 

Красимир ЦветановКрасимир Цветанов

 

Завършил е магистратура в НСА “В. Левски”, специалност  “Спортен мениджмънт”, треньор по айкидо, V дан Айкикай. Основател на една от първите школи по айкидо в България “Ошинкан доджо”. Има специализации в Япония, САЩ, Франция, Гърция, Унгария и  Полша.
Преподавал е айкидо на офицери от Военна академия “Г. С. Раковски”, бил е хоноруван преподавател към Департамента по спорт на СУ “Св. Климент Охридски”.
Преподавател по Бойни приложни техники и Лична охрана.

 

 

Костадин ИхчиевКостадин Ихчиев

 

Завършил е Висше военно училище и Военна академия. Бил е командир на различни нива в учебни центрове на Българската армия. Военно звание полковник. Експерт по проектиране и оборудване на стрелбища. Притежава квалификация по ремонт и експлоатация на стрелково оръжие и организация на стрелковата подготовка. Майстор оръжейник и реставратор.
Преподавател по Оръжезнание, Стрелкова подготовка и Ремонт и експлоатация на стрелково оръжие.

 

Десислава Манасиевад-р Десислава Манасиева

Завършила е с отличие Консултативна и клинична психология към Софийски Университет ”Климент Охридски” с присъдена магистърска степен. Специализирала е консултативна психология, както и в различни курсове в областта на когнитивно-поведенческата психология, психотерапията и тренинг групите.

Лектор на семинари, презентации и обучения за бизнес креативност, управление на времето, овладяването на гъвкав и динамичен стил на управление, лидерски (мениджърски) умения и междуличностни взаимоотношения,  повишаване на екипната съвместимост, развиване на комуникативни и презентационни умения, разгръщане на творческия потенциал, развитие на лични и професионални качества, управление на стреса.

Водещ на тренинг групи. Обучение за бизнес дами – тайните на успешната кариера и хармонията в личния живот.
Провежда лекции и семинари за успешно и ефективно общуване пред  мениджъри, специалисти, членове на екипи, директори, преподаватели, родители, бизнес клиенти и организации в сферата на  финансиите, сигурността и образованието.

 

Людмил ГеоргиевД-р Людмил Георгиев

Преподавател в гимназия по охрана и сигурност по Криминалистика.
Завършил с отличие Средното полицейско училище в Пазарджик и факултет “Полиция” при Висшия институт на МВР в София. Специализирал е криминалистика във Волгоград, Русия. Завършил е и факултет “Журналистика и масова комуникация” при СУ “Св. Кл. Охридски”. През 2000 г. защитава докторска дисертация. През 28 годишния си стаж в МВР е работил като: патрулен полицай, дознател, експерт-криминалист, полицейски говорител, главен инспектор в звено за охрана на банковите трансфери. От 1997 г. е преподавател в Академията на МВР по “Криминалистика” и по “Връзки с обществеността.

 

Подполковник Божидар Йорданов ЧукурлановПодполковник Божидар Йорданов Чукурланов

Завършил е "Медицина" и "Международни отношения". Дългогодишен служител в Контраразузнаването и Националната служба за борба с организираната престъпност. Има над 16 години стаж в отдел "Наркотици" на НСБОП като началник подразделение "Нелегални нарколаборатории и синтетични наркотици". Пряко участвал в редица международни операции на територията на страната и извън нея.

Завършил е Академия на ФБР, Академия за Висши ръководни кадри на Държавния департамент на САЩ в правоприлагането, гр.Розуел - Ню Мексико. Специализирал е в Британската криминална разузнавателна служба – учебен център УЕКСФИЛД и Университета в гр.Лийдц.

Консултант и преподавател по Лична защита в Колеж и гимназия по охрана и сигурност.

 

Доц. д-р инж. Бончо БотевДоц. д-р инж. Бончо Ботев

Завършил e Висше военно училище в гр. Шумен, Висше инженерно училище в гр. Пенза – Русия и Военна академия «Г. С. Раковски».

Защитава докторат по приложно използване на лазерите във въоръжените сили. Като кадрови офицер е служил на различни длъжности в БА и МО, завеждащ катадра «Логиситка» във ВА «Г. С. Раковски», заместник и началник на управление в ГЩ и др.

Автор и съавтор е на 5 монографии и 6 учебника, сценарии за учебен филм по учебно-тренировъчните средства с оръжието.Специализира в Бърно – Чехия, Москва – Русия и Хансвил- Алабама,САЩ. Експерт по артилерийско въоръжение, финасов мениджмънт, защита на информацията и логистика.

Преподавател по Оръжезнание и Специална техника и средства за защита и охрана в Колеж и гимназия по охрана и сигурност.